Všetko o realitách Blog Za čo platíte...

Za čo platíte províziu realitnej kancelárii

Veľmi veľa ľudí si myslí, že nehnuteľnosť predajú aj bez realitky a tým ušetria na provízii, ktorá sa pre mnohých zdá byť neprimeraná. Práve preto sme sa rozhodli spísať, čo ako kancelária v rámci predaja zastrešujeme.
Za čo platíte províziu realitnej kancelárii

V rámci predaja zastrešujeme a staráme sa o nasledovné:

 • ponuka nehnuteľnosti vlastnému portfóliu klientov,
 • spravovanie FB konta s viac ako 10000 užívateľmi,
 • inzercia na všetkých dostupných platených realitných portáloch,
 • obhliadky s cielene vybranými klientmi,
 • sprostredkovanie vypracovania individuálnych rezervačných zmlúv,
 • sprostredkovanie vypracovania individuálnych kúpnych zmlúv a návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
 • notárske poplatky,
 • vklad záložných zmlúv a následne vklad návrhu na prevod vlastníckych práv na kataster,
 • zabezpečenie preberacieho protokolu pre správcu bytového domu a odhlásenie predávajúcich a následné prihlásenie kupujúcich u jednotlivých dodávateľov (elektrina, voda, plyn...),
 • poradenstvo a sprostredkovanie hypotekárneho úveru s najlepšími úrokovými sadzbami pre kupujúcich (naši makléri sú zároveň licencovanými podriadenými finančnými agentami v Podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov), asistencia pri procese vyčíslenia zostatku a podpise záložných zmlúv (pre predávajúcich), zabezpečíme vklad záložných zmlúv, zabezpečenie znalca a obhliadky so znalcom (znalca si hradí kupujúci),

Všetku administratívu, obehanie katastra, banky, znalcov, prehlásenie energií vybavíme my. Pre Vás to prakticky znamená, že nebudete mať s predajom spojené žiadne výdaje, ani zbytočné starosti.

obhliadka

Prečítajte si aj: Banky požičiavajú s rekordne nízkym úrokom - naše tipy ako ušetriť pri prenose úveru

Aký je postup pri predaji nehnuteľnosti?

Proces predaja nehnuteľnosti pozostáva z dvoch častí:

 • praktická časť – stanovenie ceny nehnuteľnosti, príprava nehnuteľnosti na fotografovanie, propagácia na realitných portáloch, prezentácia na obhliadkach, nájdenie vhodného kupujúceho so schopnosťou finančného krytia ceny nehnuteľnosti.
 • administratívna časť – ide o zmluvnú dokumentáciu a dodržanie všetkých právnych a administratívnych úkonov - riešenie hypotéky, znalca, podpis rezervačnej zmluvy so zložením rezervačnej zálohy, podpis hypotéky, vinkulácia kúpnej ceny v banke, notárska úschova kúpnej ceny, overenie zmlúv u notára, podpis záložných zmlúv, podpis kúpnej zmluvy, vklad záložných zmlúv na kataster, vklad návrhu na prevod vlastníckych práv na kataster, načerpanie hypotéky, uvoľnenie vinkulácie alebo notárskej úschovy, v prípade založenej nehnuteľnosti súčinnosť pri vyčíslení výšky úveru predávajúceho, odovzdanie nehnuteľnosti, prehlásenie u správcu a dodávateľov energií.

na predaj

Čo v procese predaja nehnuteľnosti potrebujeme od Vás (predávajúceho)

1. Potvrdenie o veku stavby (na vyžiadanie od správcu alebo obecného, mestského úradu ).
2. Pôvodný titul nadobudnutia - pôvodná kúpna zmluva/darovacia zmluva, atď.
3. Potvrdenie od správcu, že na byte nie sú nedoplatky na úhradách za plnenie spojené s užívaním bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv..
4. Vyčíslenie zostatku hypotekárneho úveru, ak je na predávanej nehnuteľnosti záložné právo v prospech hypotekárnej banky.
5. Vyúčtovacie faktúry / prípade zmluvy o dodávke energii od dodávateľov energií.

Poznámka: Ak má majiteľ byt vo vlastníctve menej ako 5 rokov, platí daň z rozdielu pôvodnej kúpnej ceny a momentálnej predajnej ceny.

potrebné úkony

Provízia realitnej kancelárii – za čo klient platí maklérovi províziu?

Nejde len o priame finančné náklady, ktoré maklér alebo samotná RK vynaložia pri obchode. Sú to aj skúsenosti a dobré meno makléra či samotnej kancelárie. Ak máte záujem o obchod, ktorý prinesie spokojnosť na všetkých troch stranách, pomoc realitnej kancelárie, ktorú pri predaji nehnuteľnosti potrebujete, je nevyhnutná.

Výšku provízie si maklér svojou prácoou a službami RK musí obhájiť počas celého obchodu. Ak sa bavíme o prenájme nehnuteľnosti, zaužívané je pravidlo vo výške jedného mesačného nájmu. Províziu zvyčajne platí ten, kto si službu objednal.

Stanovenie sprostredkovateľskej odmeny pri predaji môže byť percentuálne alebo fixné. Percentuálne stanovenie provízie za základný balík služieb (3 % z predajnej ceny nehnuteľnosti) sa väčšinou využíva pri nehnuteľnostiach, ktorých ceny sú vyššie (napr. 100 000 EUR). V opačnom prípade sa provízia stanoví na začiatku obchodu, a to fixne.

Dôležitým kritériom pri určení výšky provízie je aj predpokladaný čas venovaný predaju konkrétnej nehnuteľnosti. Maklér musí predaju venovať veľa času a námahy. Maklér „kope“ za vás. Je na vašej strane, pracuje lojálne a vašu cenu udrží v rámci konkurenčných ponúk na maxime.

Súvisiace články

04.04.2022
Príprava, prezentácia, predaj: 3 stratégie, vďaka ktorým vašu nehnuteľnosť predáte rýchlejšie
Detail
16.03.2022
Spôsob výplaty kúpnej ceny vinkuláciou alebo notárskou úschovou
Detail
16.02.2022
Rozhovor s Michaelou Némethyovou, našou maklérkou
Detail
01.10.2021
Nechajte svoju nehnuteľnosť vystúpiť z davu - predajte ju exkluzívne
Detail