Všetko o realitách Blog Spôsob výplaty...

Spôsob výplaty kúpnej ceny vinkuláciou alebo notárskou úschovou

Spôsob výplaty kúpnej ceny vinkuláciou alebo notárskou úschovou je najjednoduchším spôsobom, ako minimalizovať riziko pri obchode s nehnuteľnosťami.
Spôsob výplaty kúpnej ceny vinkuláciou alebo notárskou úschovou

Pri procese predaja alebo kúpy nehnuteľnosti sa, čo sa týka finančných prostriedkov, častokrát stretávame s otázkou, ako vyriešiť spôsob prevodu peňazí tak, aby neboli poškodené záujmy ani jednej zo zúčastnených strán. Najjednoduchším a súčasne aj najbezpečnejším spôsobom, ako minimalizovať riziko pri obchode s nehnuteľnosťami s cieľom chrániť práva oboch zmluvných strán, je spôsob výplaty kúpnej ceny vinkuláciou alebo notárskou úschovou. Aký je medzi nimi rozdiel?

Prečítajte si aj: Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením

knihy

Vinkulácia

Pod pojmom vinkulácia rozumieme viazanosť, resp. zablokovanie vkladu či iného plnenia v prospech určitej osoby. Pri prevode nehnuteľností ide o účelové obmedzenie - blokáciu, ktorá bráni kupujúcemu nakladať so svojimi finančnými prostriedkami na účte. Ich uvoľnenie je presne špecifikované zmluvou. 

Základným krokom je zriadenie bankového účtu, na ktorý kupujúci prevedie finančnú hotovosť vo výške kúpnej ceny. Zmluvu o vinkulácii pripraví banka, ako podklad na jej prípravu musí byť k žiadosti priložená kúpna zmluva. Banka si častokrát k vystaveniu zmluvy žiada predložiť aj list vlastníctva, kde už ako majiteľ vystupuje kupujúci. Zmluva o vinkulácii uvádza dobu, počas ktorej budú peniaze na účte vinkulované, výšku sumy, 'ktorá bude zablokovaná' a podmienky, ktoré musia byť splnené k uvoľneniu finančnej hotovosti. Po splnení týchto podmienok banka predávajúcemu vyplatí finančné prostriedky z tohto účtu. 

Proces vyplatenia vinkulovaných peňazí trvá približne 3 pracovné dni. Poplatok za zmluvu o vinkulácii sa líši podľa cenníka služieb jednotlivých bánk. 

Čo budete potrebovať k zriadeniu vinkulácie?

  • platný doklad totožnosti,
  • kúpnu zmluvu,
  • dostatok finančných prostriedkov.

podpis zmluvy

Notárska úschova

Druhým spôsobom ochrany peňazí kupujúceho a záujmov predávajúceho, je spôsob výplaty kúpnej ceny notárskou úschovou. Notárska úschova sa v realitnom obchode považuje za jeden z najbezpečnejších spôsobov odovzdania kúpnej ceny. Peňažné prostriedky má v dispozícii neutrálna osoba – notár, ktorá zabezpečí, aby sa peniaze odovzdali tomu, komu sa na základe stanovených podmienok dostať majú. (zdroj: sora.sk)

Možnosť notárskej úschovy vám na požiadanie poskytne každý notár. Zloženie kúpnej ceny u notára (prevedenie finančných prostriedkov vo výške kúpnej sumy na bankový účet určený notárom), notár potvrdí spísaním notárskej zápisnice, v ktorej sú uvedené presné podmienky, ako má notár pri vyplatení peňazí postupovať smerom k predávajúcemu, aj kupujúcemu. 

Poplatky u notára za notársku úschovu peňazí, sa vypočítajú podľa vyhl. č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov, kedy pri sume zloženej vo výške do 3 319,39 EUR je odmena notára 23,24 EUR; pri sume vo výške nad 3 319,39 EUR do 16 596,96 EUR vrátane je odmena notára 49,79 EUR atď. K sume treba pripočítať DPH (20 %), keďže veľká väčšina notárov sú platcami DPH.

notár

Vinkulácia alebo notárska úschova?

Spôsob výplaty kúpnej ceny vinkuláciou alebo notárskou úschovou je najjednoduchším spôsobom, ako minimalizovať riziko pri obchode s nehnuteľnosťami. Napriek tomu, že vinkulácia je jedným z najbezpečnejších prevodov finančných prostriedkov, môže mať svoje riziká na predávajúceho v prípade, že na kupujúceho vznikne v procese vinkulácie exekúcia. Pri vinkulácii sa totiž exekučné konanie vzťahuje na všetky bankové účty kupujúceho - to znamená, že aj na vinkulovaný účet. 

Naopak, notárska úschova chráni predávajúceho pred začatým exekučným konaním kupujúceho, a preto exekútor na finančné prostriedky v notárskej úschove siahnuť nemôže.

Súvisiace články

04.04.2023
Príprava, prezentácia, predaj: 3 stratégie, vďaka ktorým vašu nehnuteľnosť predáte rýchlejšie
Detail
29.01.2023
Feng šuej v záhrade - ako zharmonizovať záhradu podľa princípov feng šuej
Detail
16.01.2023
Rozhovor s Michaelou Némethyovou, našou maklérkou
Detail
10.01.2023
Nechajte svoju nehnuteľnosť vystúpiť z davu - predajte ju exkluzívne
Detail