Všetko o realitách Blog Predaj...

Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením

Dedenie majetku je bežnou praxou, s ktorou sa počas života stretne takmer každý z nás. Niekedy sa dediči nadobudnutú nehnuteľnosť rozhodnú predať. Ako sa predáva zdedený majetok? 
Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením

Dedenie majetku je bežnou praxou, s ktorou sa počas života stretne takmer každý z nás. Niekedy sa dediči nadobudnutú nehnuteľnosť rozhodnú predať. Ako sa predáva zdedený majetok? 

Prečítajte si aj: Povinnosti nového vlastníka nehnuteľnosti - na akých 7 vecí nesmiete zabudnúť po kúpe nehnuteľnosti?

predaj zdedenej nehnuteľnosti

V krátkosti o dedení nehnuteľnosti na Slovensku

Na Slovensku môžu dediči nadobudnúť majetok dvomi spôsobmi:

  • dedením v priamom rade - poručiteľom je príbuzný v priamom rade, t. j. priamy predok alebo priamy potomok (napr. rodičia, deti, starí rodičia, vnuci). 
  • dedením v nepriamom rade (inými osobami) - poručiteľom je príbuzný v nepriamom rade, t. j. nepriamy predok alebo nepriamy potomok (napr. sestra, brat, teta, ujo...)

Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením

Dedič môže nehnuteľnosť predať v prípade, že dedičské konanie bolo právoplatne skončené. V zásade sa predaj zdedenej nehnuteľnosti od štandardného predaja nehnuteľnosti nelíši.

Predaj začína hľadaním kupujúceho, pokračuje spísaním kúpno-predajnej zmluvy, ktorá sa podpisuje v momente, kedy jej znenie schvália obe strany (predávajúci, kupujúci). 

Po podpise kúpnej zmluvy je potrebné jej podanie na katastri nehnuteľností a čakanie na prepis vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho. Finálnym krokom je fyzické odovzdanie nehnuteľnosti.

predaj zdedenej nehnuteľnosti

Kto musí a kto nemusí platiť daň z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením?

Podľa zákona je dané, že platiť daň za predaj akejkoľvek nehnuteľnosti je potrebné v prípade, ak ju majiteľ vlastní menej ako 5 rokov. Avšak, ak sa chystáte predať zdedenú nehnuteľnosť, v takom prípade pre daňovú povinnosť platia špecifické pravidlá. 

Pri predávaní zdedenej nehnuteľnosti totiž záleží na tom, v akom rodinnom vzťahu bol dedič s osobou, po ktorej nehnuteľnosť zdedil. Iné pravidlá sa vzťahujú na dedičov v priamom rade a iné na dedičov v rade nepriamom.

Dediči v priamom rade

Pokiaľ nehnuteľnosť dedia dediči v priamom rade, alebo niektorý z manželov, dochádza k oslobodeniu od dane z príjmu, v prípade, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov). To znamená, že ak napr. deti alebo manželka zdedili nehnuteľnosť po človeku, ktorý ju pred smrťou vlastnil aspoň 5 rokov, pri predaji nebudú platiť daň z príjmov.

Dediči v nepriamom rade

Pokiaľ nehnuteľnosť dedí dedič v nepriamom rade, takýto dedič daň platiť nebude iba v prípade, ak ju mal sám vo vlastníctve aspoň 5 rokov. To znamená, že ak ste zdedili nehnuteľnosť po súrodencovi, tete alebo ujovi, nezáleží na tom, ako dlho nehnuteľnosť vlastnili oni, ale ako dlho ju vlastníte vy. 

Je potrebné zdôrazniť, že pri dedení sa vlastnícke právo k nehnuteľnosti nadobúda okamihom smrti poručiteľa, nie až samotným vkladom do katastra nehnuteľností. 

Rovnako je potrebné spomenúť, že ak príjem z predaja nehnuteľnosti nie je od dane z príjmov oslobodený, daňovníkovi vzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie. Všetky informácie sú podrobne napísané na stránke Finančnej správy Slovenskej Republiky.

Súvisiace články

31.08.2021
Príprava, prezentácia, predaj: 3 stratégie, vďaka ktorým vašu nehnuteľnosť predáte rýchlejšie
Detail
17.08.2021
Profesionálne fotenie pritiahne oko záujemcov alebo prečo sú kvalitné realitné fotografie polovicou úspechu
Detail
25.07.2021
Rekonštrukcia bývania svojpomocne alebo s odborníkmi?
Detail
26.04.2021
Rozhovor s Martinom Hettešom, naším maklérom
Detail